Арбитраж

Главный юрист/Главный юрисконсульт

Алексенко Виталий Юрьевич 52 года Киев Контактная информация Чтобы посмотреть контакты необходимо войти в профиль компании или зарегистрироваться
Общая информация о кандидате
 • Направление юриспруденции
 • Арбитраж
  Банковское право
  Договорное право
  Корпоративное право
  Уголовное право
  Трудовое право
  Налоговое право
  Взыскание задолженности
  Судебный процесс
  Гражданское право

 • Вид занятости
 • Полная
  Неполная
  Временная

 • Вид деятельности
 • Адвокаты

 • Опыт работы
 • Работа в госструктурах
  Работа в частных компаниях
  Работа в юридических компаниях

Резюме

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»

/липень 2018 – червень 2021/   

Головний юрист відділу претензійно-позовної роботи та представництва в судах юридичної служби АТ «Українська залізниця»

üучасть у забезпеченні реалізації правової політики Філії;

üпідготовка документів з правових питань Філії, в тому числі розпорядчі документи, положення, інструкції, роз’яснення тощо;

üпредставництво у встановленому законодавством порядку інтереси АТ «Укрзалізниця» (Філії) в судах, інших органах щодо вирішення спорів та правових питань;

üоформлення висновків по судових справах;

üзберігання судових справ, в яких було прийнято участь;

üучасть в оперативних нарадах на яких розглядаються питання правового характеру;

üпідготовка відповідної інформації та статистичних даних в Юридичний департамент АТ «Укрзалізниця» у визначені нормативними актами та внутрішніми документами терміни;

üнадання правової допомоги працівникам підрозділів Філії при підготовці відповідей на запити, подання органів Антимонопольного комітету України, правоохоронних та контролюючих органів;

üприйняття участі у перевіркахпідрозділів Філії по дотриманню ними вимог чинного законодавства України (у тому числі за дорученням начальника юридичної служби) та складення актів (довідок) за результатами їх проведення;

üвжиття заходів в межах повноважень щодо погашення дебіторської заборгованості АТ «Укрзалізниця» (Філії);

üнадання правової допомоги підрозділам Філії, штатним розписом яких не передбачено посади юрисконсульта;

üсприяння правильному застосуванню норм чинного законодавства України у Філії;

üнадання на візування начальнику відділу судових спорів підготовлених документів;

üвиконання вимог розпорядчих документів АТ «Укрзалізниця», Філії, юридичної служби та інших доручень начальника юридичної служби.

ПАТ «Державний ощадний банк України»

/ травень 2015 – червень 2018 /

Начальник відділу супроводження судового процесу юридичного управління ПАТ «Державний ощадний банк України»

üведення претензійно-позовної роботи;

üзахист інтересів банку в судах різних юрисдикцій під час розгляду спорів;

üпідготовка пропозицій керівним органам АТ «Ощадбанк» стосовно удосконалення процедур та процесів претензійно-позовної роботи;

üробота з відділами ДВС, планування та організація роботи по примусовому виконанню виконавчих документів, не пов’язаних зі стягненням проблемної заборгованості;

üконсультаційна робота з правових питань, що виникають у практиці діяльності банку;

ü організація роботи і розподіл функцій між співробітниками відділу;

üперевірка стану претензійно - позовної роботи та виконавчого провадження, не пов’язаного зі стягнення проблемної заборгованості  в банку;

üаналіз та узагальнення результатів розгляду судових справ;

ü узагальнення практики застосування нормативних актів з питань, що знаходяться в межах функцій відділу.

Приватна адвокатськапрактика

/ вересень 2007 – квітень 2015 /

ü  Захист інтересів клієнтів у кримінальному провадженні (економічні злочини, службові злочини, злочини проти здоров’я);

ü  Представництво інтересів  юридичних та фізичних осібпід час переговорів, у судах всіх інстанцій по різним категоріям судових справ (цивільні, кримінальні, господарські, адміністративні), правоохоронних органах, контролюючих органах;

ü  Представництво інтересів юридичних та фізичних осіб у судах та на стадії виконавчого провадження по стягненню заборгованості;

ü  Супроводження господарської діяльності клієнтів-юридичних осіб;

ü  Складання юридичних документів, аналіз та складання договорів;.

 

Кратко о резюме
 • Соискатель

  Алексенко Виталий Юрьевич, 52 года

 • Номер телефона

  войдите в профиль компании

 • Желаемая должность

  Главный юрист/Главный юрисконсульт

 • Вид занятости
  1. Полная
  2. Неполная
  3. Временная
 • Направление юриспруденции
  1. Арбитраж
  2. Банковское право
  3. Договорное право
  4. Корпоративное право
  5. Уголовное право
  6. Трудовое право
  7. Налоговое право
  8. Взыскание задолженности
  9. Судебный процесс
  10. Гражданское право
 • Желаемая зарплата

  20 грн.

 • Дата публикации:

  02.09.2021 г.

Похожие резюме